Välkommen

Välkommen

 Ghostbusting Ghostbusting-sidan kan ge dig värdefull inblick i vad abstrakta energier är, såsom spöken och mörka negativa krafter.

Ghostbusting-hemsidan förklarar hur en Ghostbuster/husrenare, kan ta bort negativa energier som skapar störningar i hem och egendom.

Spöken är vanligtvis ett neutralt fenomen. Deras natur och närvaro är i allmänhet inget hot mot människor. Spöken av det här slaget kan omvandlas av Ghostbustern som vägleder dem tillbaka in i ljuset varifrån de kom.

Spöken, poltergeists och andra mörka krafter är energiformer som valt att inte återvända till ljuset när deras fysiska död inträffade. De har kommit vilse i övergången från en dimension – jorden, till en annan, himlen. De är låsta i den fysiska tidszon där deras fysiska död inträffade.

Starka negativa paranormala krafter såsom poltergeists är mörka krafter. De är energier som inte vill återvända till ljuset för att förvandla sitt mörker. De flyttar ofta på fysiska objekt och skapar störningar i ett försök att skapa rädsla. De har ingen respekt för människors integritet eller välbefinnande. Energier av detta slag måste tas bort och omvandlas för att de ska kunna fortsätta sin resa mot ljuset.

Jag har erhållit mycket kunskap och insikter genom att uppleva och arbeta som ghostbuster/husrenare under många år. Jag har tagit bort och omvandlat många former av negativa krafter, framförallt poltergeists.

Genom dessa erfarenheter har jag lärt mig att kommunicera med spöken för att föra dem tillbaka till ljuset. Detta gäller även för alla negativa mörka krafter som kräver transformation, men på en annan nivå. Slutresultatet är detsamma – de återvänder till ljuset.

Jag står gärna till tjänst för alla som har problem med någon av de krafter som nämns här.

Jag bor i Stockholm och arbetar i hela landet och även utomlands.